<< Ноември 2017 >>
ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетъкСъботаНеделя
  
1  A95: 4,53PLN/л
 ДИЗ: 4,41PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
2  A95: 4,54PLN/л
 ДИЗ: 4,43PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
3  A95: 4,55PLN/л
 ДИЗ: 4,44PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
4  A95: 4,55PLN/л
 ДИЗ: 4,45PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
5  A95: 4,55PLN/л
 ДИЗ: 4,45PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
6  A95: 4,56PLN/л
 ДИЗ: 4,48PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
7  A95: 4,57PLN/л
 ДИЗ: 4,50PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
8  A95: 4,58PLN/л
 ДИЗ: 4,51PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
9  A95: 4,59PLN/л
 ДИЗ: 4,54PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
10  A95: 4,60PLN/л
 ДИЗ: 4,54PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
11  A95: 4,60PLN/л
 ДИЗ: 4,54PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
12  A95: 4,60PLN/л
 ДИЗ: 4,54PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
13  A95: 4,61PLN/л
 ДИЗ: 4,56PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
14  A95: 4,62PLN/л
 ДИЗ: 4,58PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
15  A95: 4,63PLN/л
 ДИЗ: 4,59PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
16  A95: 4,69PLN/л
 ДИЗ: 4,62PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
17  A95: 4,67PLN/л
 ДИЗ: 4,61PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
18  A95: 4,67PLN/л
 ДИЗ: 4,61PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
19  A95: 4,68PLN/л
 ДИЗ: 4,62PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
20  A95: 4,68PLN/л
 ДИЗ: 4,62PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
21  A95: 4,69PLN/л
 ДИЗ: 4,64PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
22  A95: 4,70PLN/л
 ДИЗ: 4,65PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
23  A95: 4,70PLN/л
 ДИЗ: 4,66PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
24  A95: 4,71PLN/л
 ДИЗ: 4,67PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
25  A95: 4,71PLN/л
 ДИЗ: 4,67PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
26  A95: 4,71PLN/л
 ДИЗ: 4,67PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
27  A95: 4,72PLN/л
 ДИЗ: 4,67PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
28  A95: 4,72PLN/л
 ДИЗ: 4,67PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
29  A95: 4,72PLN/л
 ДИЗ: 4,67PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л 
30  A95: 4,72PLN/л
 ДИЗ: 4,68PLN/л
 ГАЗ: 1,65PLN/л